Document
Đóng
Phần mềm đưa vào và hiển thị chữ Thái Việt Nam

 Về mặt ngôn ngữ, tiếng nói thuộc vào họ tiếng Thái, người dân tộc Thái ở Việt Nam nói và hiểu bình thường tiếng Thái Lan. Không những thế, mọi người nói tiếng Thái ở vùng các nước Thái Lan, Việt Nam, Lào, Myanmar, và Nam Trung Quốc đều có thể hiểu được nhau dễ dàng. Tuy nhiên về chữ viết thì có sự khác biệt đáng kể.

Dân tộc Thái đã có chữ viết theo hệ chữ Pallava từ lâu đời, có thể từ thế kỉ thứ 10. Nhiều tác phẩm thơ ca, văn học, văn hoá, tâm linh của dân tộc Thái vẫn còn tới ngày nay ghi trong các văn bản cổ và phân tán rải rác trong các bản làng người Thái. Từ năm 1959, chữ Thái Việt Nam đã được nghiên cứu và cải tiến, và đã được Bộ giáo dục thông qua năm 1962 xem như chữ Thái Việt Nam thống nhất chính thức.
Tuy có sự thống nhất của các loại chữ Thái ở những điểm chung, nhưng với từng khu vực địa lý cũng có những điểm dị biệt nên chữ các dân tộc nói tiếng Thái vẫn khác với chữ Thái Lan hiện đại. Nói riêng, chữ Thái thống nhất của Việt Nam khác với chữ Thái Lan hiện đại, vì có nhiều điểm kiến trúc đã tiếp thu cách thể hiện của chữ quốc ngữ Việt Nam.

Nguồn: Phan Anh Dũng - Trung tâm CNTT Thừa Thiên Huế
Tải file đính kèm:
CÁC BÀI LIÊN QUAN
NGÔN NGỮ VÀ CHƯ THÁI VIỆT NAM
LỘ TRÌNH ĐƯA CHỮ THÁI VÀO UNICODE
Tri Thức bản địa và Mạng lưới
Xử lí chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux
Chữ Thái Việt ở Mỹ
Giới thiệu font chữ Thái và chương trình bàn phím
Giải Quyết Vấn Đề Xây Dựng Bàn Phím Chữ Thái Việt Nam Thống nhất
Công nghệ thông tin và các dự án đa ngữ về văn hoá giáo dục dân tộc Thái
Xây dựng bộ font chữ Thái
Ứng dụng công nghệ thông tin để mã hoá, chuẩn hoá và quảng bá chữ Thái là một biện pháp bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế