Document
Đóng
Công nghệ thông tin và các dự án đa ngữ về văn hoá giáo dục dân tộc Thái

Dân số Việt Nam hiện nay trên 82 triệu người thuộc vào 54 nhóm sắc tộc. Ngôn ngữ được các nhóm sắc tộc sử dụng thuộc vào tám họ ngôn ngữ, mỗi họ lại chứa ít nhiều các ngôn ngữ dân tộc riêng, dùng nhiều chữ viết với các hình chữ độc đáo và bất thường so với việc liên lạc qua văn viết. Nhiều ngôn ngữ và chữ viết lịch sử cũng là một phần của di sản văn hoá phong phú của đất nước này

Đang có nhu cầu ngày một cao cần tiến hành các hành động cấp bách để động viên mọi người sử dụng, gìn giữ và trao đổi các ngôn ngữ lịch sử và dân tộc. Ích lợi của việc số hoá các ngôn ngữ là mấu chốt cho việc thúc đẩy giáo dục và nâng cao học vấn cho người dân tộc, kể cả giáo dục song ngữ. Trong lĩnh vực văn hoá, việc làm tài liệu cho di sản ngôn ngữ/lịch sử/văn hoá là một trong những cấu phần chính của di sản văn hoá vô hình như đã được xác định trong Luật Di sản văn hoá của Việt Nam.


Chữ quốc ngữ của Việt Nam đã được chấp nhận thành một bộ phận của chuẩn Unicode và có thể được dùng trong nhiều ứng dụng có sự hỗ trợ của Unicode. Do vị trí của nó là chữ quốc ngữ, phần lớn văn hoá của các nhóm dân tộc ở Việt Nan đã được biểu diễn và nghiên cứu thông qua chữ quốc ngữ. Tuy nhiên, không thể đi theo con đường này để giải quyết cho bản thân các chữ dân tộc bởi nhiều lí do:
 

Nguồn: TS. Ngô Trung Việt
Tải file đính kèm:
CÁC BÀI LIÊN QUAN
NGÔN NGỮ VÀ CHƯ THÁI VIỆT NAM
LỘ TRÌNH ĐƯA CHỮ THÁI VÀO UNICODE
Tri Thức bản địa và Mạng lưới
Xử lí chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux
Chữ Thái Việt ở Mỹ
Giới thiệu font chữ Thái và chương trình bàn phím
Giải Quyết Vấn Đề Xây Dựng Bàn Phím Chữ Thái Việt Nam Thống nhất
Phần mềm đưa vào và hiển thị chữ Thái Việt Nam
Xây dựng bộ font chữ Thái
Ứng dụng công nghệ thông tin để mã hoá, chuẩn hoá và quảng bá chữ Thái là một biện pháp bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế