Document
Đóng
Xây dựng bộ font chữ Thái

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta cần đưa bộ chữ Thái này vào máy tính để giúp cho việc lưu giữ và bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Thái, đồng thời thúc đẩy việc học và phát triển chữ Thái. Việc xây dựng bộ font cho chữ Thái theo các chuẩn mực quốc tế là bước đi cần thiết cho các ứng dụng CNTT vào chữ Thái.

Thiết kế và tạo dáng chữ Thái thống nhất cải tiến được dựa trên chữ viết tay của giáo sư Cầm Trọng, chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Hoà, uỷ viên ban chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam. Nhóm Nôm Na đã tiến hành tạo font chữ dựa trên việc tạm thời đặt mã chữ Thái vào vùng


Người dùng sử dụng riêng của Unicode (PUA) và dựa vào các hình chữ Thái do Chương trình Thái học Việt Nam cung cấp. Nhóm bổ sung thêm các thông số kĩ thuật cần thiết để dựa vào đó vẽ các con chữ đảm bảo sự nhất quán trong toàn bộ bộ font.

 

Nguồn: Lương Thị Hạnh, Ngô Trung Việt
Tải file đính kèm:
CÁC BÀI LIÊN QUAN
NGÔN NGỮ VÀ CHƯ THÁI VIỆT NAM
LỘ TRÌNH ĐƯA CHỮ THÁI VÀO UNICODE
Tri Thức bản địa và Mạng lưới
Xử lí chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux
Chữ Thái Việt ở Mỹ
Giới thiệu font chữ Thái và chương trình bàn phím
Giải Quyết Vấn Đề Xây Dựng Bàn Phím Chữ Thái Việt Nam Thống nhất
Phần mềm đưa vào và hiển thị chữ Thái Việt Nam
Công nghệ thông tin và các dự án đa ngữ về văn hoá giáo dục dân tộc Thái
Ứng dụng công nghệ thông tin để mã hoá, chuẩn hoá và quảng bá chữ Thái là một biện pháp bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế