Document
Đóng
Font chữ chuẩn theo dạng chữ Sơn La
Tên font: HS Thai
Tên file: HSThai.ttf
Độ lớn: 747KB
Kho ký tự: gồm 75 ký tự Thái đã đưa vào Unicode, kèm cả các ký tự ASCII và Unicode tiếng Việt...
Số liệu metric của font:
  • Bề rộng trung bình: 1700
  • Bề cao cơ bản (chữ cái phụ âm): chữ 1200
  • Bề cao tối đa ứng với các dấu thanh: 2800
  • Nét kéo xuống tối đa: 1000
  • Mẫu đường nét, xem hình:
  • Bề rộng của nét cơ bản (nét sổ xuống): 150Nguồn: HueCIT
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giới thiệu tình hình làm font và một số bộ font chữ Thái Việt Nam
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế