Document
Đóng
Xử lí chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux

GNU/Linux là hệ điều hành nguồn mở được sử dụng rộng rãi, và Hệ thống X Window là hệ thống cửa sổ chuẩn mặc nhiên chạy trên GNU/Linux. Tuy nhiên việc hỗ trợ cho cho chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux lại không phải là trực tiếp. Vì bản thân hệ thống X Window chỉ cung cấp các hàmcơ sở để xử lí văn bản đa ngữ, các chương trình ứng dụng có xu hướng dùng các bộ công cụ cấp cao hơn như Gtk+ và Qt. Chúng tôi đã phát triển một thư viện cho xử lí văn bản đa ngữ: thư viện m17n, và việc xử lí văn bản cấp cao hơn được yêu cầu trong chữ Việt Thái có thể được thực hiện bằng việc dùng thư viện m17n qua bộ công cụ như vậy.


Vào thời điểm này, hai bộ công cụ này không có khác biệt nhiều về chức năng, ngoại trừ rằng Gtk+ có tiện nghi tải mô đun bố trí văn bản một cách động. Tiện nghi này của Gtk+ làm cho nó dễ dùng hơn thư viện m17n, cho nên chúng tôi chủ yếu thảo luận về Gtk+ từ đây về sau.


Trong bài báo này, chúng tôi chỉ ra cách văn bản Việt Thái có thể được hiển thị và đưa vào trong khuôn khổ này.

Nguồn: K. Handa M. Nishikimi N. Takahashi S. Tomura
CÁC BÀI LIÊN QUAN
NGÔN NGỮ VÀ CHƯ THÁI VIỆT NAM
LỘ TRÌNH ĐƯA CHỮ THÁI VÀO UNICODE
Tri Thức bản địa và Mạng lưới
Chữ Thái Việt ở Mỹ
Giới thiệu font chữ Thái và chương trình bàn phím
Giải Quyết Vấn Đề Xây Dựng Bàn Phím Chữ Thái Việt Nam Thống nhất
Phần mềm đưa vào và hiển thị chữ Thái Việt Nam
Công nghệ thông tin và các dự án đa ngữ về văn hoá giáo dục dân tộc Thái
Xây dựng bộ font chữ Thái
Ứng dụng công nghệ thông tin để mã hoá, chuẩn hoá và quảng bá chữ Thái là một biện pháp bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế