Document
Đóng
Giới thiệu font chữ Thái và chương trình bàn phím

Về mặt ngôn ngữ, do việc sinh sống trên các vùng núi tách biệt nên cả phát âm lẫn chữ viết qua thời gian đã có những khác biệt

Các nỗ lực trong 50 năm qua đã được thực hiện để thống nhất hoá chữ Thái và để có thể sử dụng công nghệ hỗ trợ cho chữ Thái. Thời gian đầu do kĩ thuật in ấn bị hạn chế theo kiểu bàn đánh chữ cơ khí cho nên đã xuất hiện nhu cầu xây dựng bộ chữ Thái cải tiến, chuyển tất cả các dạng chữ viết thành dàn hàng ngang. Tuy nhiên kĩ thuật máy tính ngày nay đã có khả năng cho phép in ấn và hiển thị chữ Thái theo đúng dạng truyền thống.


Trong nỗ lực nghiên cứu xây dựng bộ Font chữ Thái và chương trình bàn phím chữ Thái đáp ứng cho cả chữ cải tiến và chữ truyền thống, nhóm Nôm Na đã lần lượt xây dựng bộ font chữ cải tiến trong năm 2005 và sau đó đã hoàn chỉnh bộ font này, bổ sung thêm các kí tự truyền thống trong năm 2006. Công trình xây dựng bộ font này được hoàn thành dựa trên đề nghị đưa chữ Thái vào Unicode của James Brase và Ngô Trung Việt, sự đóng góp ý kiến của chị Lò Mai Cương, và các nhận xét kĩ thuật của Ts Kenichi Handa. Chương trình xử lí bàn phím cũng dựa trên các nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại AIST, Nhật Bản, bao gồm Kenichi Handa, Ngô Trung Việt và Lò Mai Cương.

Nguồn: Tô Trọng Đức, Lương Thị Hạnh, ...
Tải file đính kèm:
CÁC BÀI LIÊN QUAN
NGÔN NGỮ VÀ CHƯ THÁI VIỆT NAM
LỘ TRÌNH ĐƯA CHỮ THÁI VÀO UNICODE
Tri Thức bản địa và Mạng lưới
Xử lí chữ Việt Thái trên hệ thống GNU/Linux
Chữ Thái Việt ở Mỹ
Giải Quyết Vấn Đề Xây Dựng Bàn Phím Chữ Thái Việt Nam Thống nhất
Phần mềm đưa vào và hiển thị chữ Thái Việt Nam
Công nghệ thông tin và các dự án đa ngữ về văn hoá giáo dục dân tộc Thái
Xây dựng bộ font chữ Thái
Ứng dụng công nghệ thông tin để mã hoá, chuẩn hoá và quảng bá chữ Thái là một biện pháp bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế